توضیحات

نام:صدرالله
نام خانوادگی:شریف کاطمی
نام پدر:فتح الله
تاریخ وفات:1378/11/28
محل خاکسپاری:شهرک هیو
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.