توضیحات

نام:صفت الله
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:مشهدی علی آقا
تاریخ وفات:1400/07/12
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.