توضیحات

نام:عباسعلی
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1378/06/19
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات:اگر نام پدر ایشان را می دانید، نواقص را تکمیل کنید.

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.