توضیحات

نام:عباس
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1395/04/11
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.