توضیحات

نام:عبدالرضا
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:عبدالحمید
تاریخ وفات:1400/06/25
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.