توضیحات

نام:عبدل
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1387/01/01
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.