توضیحات

نام:علی آقا(شاه بابا)
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:مطلب
تاریخ وفات:1387/05/13
محل خاکسپاری:بهشت زهرا – تهران
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.