توضیحات

نام:علی آقا
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:حیدرعلی
تاریخ وفات:1359(روز و ماه نامعلوم)
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.