توضیحات

نام:علی حسین
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:کاظم
تاریخ وفات:1396/01/12
محل خاکسپاری:زیارت ور عباس آباد
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.