توضیحات

نام:علی (تقان)
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:عبدالباقی
تاریخ وفات:1397/10/13
محل خاکسپاری:قم
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.