توضیحات

نام:علی
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:علی اوسط
تاریخ وفات:1399/09/22
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.