توضیحات

نام:علی میرزا
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:احمد
تاریخ وفات:1373/01/06
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.