توضیحات

نام:فتحعلی
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:قادرعلی
تاریخ وفات:1314/11/24
محل خاکسپاری:ناریان – کامکی لات

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.