توضیحات

نام:محمد
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:کتابعلی
تاریخ وفات:1400/11/08
محل خاکسپاری:پل کردان(گلسار)
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.