توضیحات

نام:مهدی
نام خانوادگی:معدن نژاد
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1400/07/17
محل خاکسپاری:شهرک هیو
سایر توضیحات:داماد مرحوم حاج محمدتقی صابری 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.