توضیحات

نام:میرزاعلی
نام خانوادگی:صابری
نام پدر:مشهدی اسماعیل
تاریخ وفات:1391/12/15
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.