توضیحات

نام:ناصر
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:علی آقا(شاه بابا)
تاریخ وفات:1398/07/11
محل خاکسپاری:بهشت زهرا – تهران
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.