توضیحات

نام:نجی الله
نام خانوادگی:شریف کاظمی
نام پدر:میرزا حسین
تاریخ وفات:1386/08/08
محل خاکسپاری:زیارت ور عباس آباد
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.