توضیحات

نام:نصرت
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:مشهدی علی آقا
تاریخ وفات:1398/05/15
محل خاکسپاری:ناریان
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.