توضیحات

نام:پرویز
نام خانوادگی:رزاقی
نام پدر:؟
تاریخ وفات:1399/12/17
محل خاکسپاری:بهشت زهرا – تهران
سایر توضیحات: 

لطفاً برای اصلاح / تکمیل اطلاعات از دکمه زیر و یا بخش دیدگاه انتهای صفحه استفاده کنید.